Ziet u uw kind graag

  • zelfvertrouwen hebben?
  • prettig samenspelen?
  • met plezier eten?
  • blij zijn?
  • met plezier naar school gaan?
  • met plezier leren?
  • leesbaar schrijven?Welkom bij Twinckel voor Kindertherapie en Leuker Leren

Iedere ouder wil graag dat het goed gaat met zijn of haar kind en dat het gelukkig is.

Ieder kind wil zich gelukkig, goed, veilig en tevreden voelen. Soms lukt dit niet.

Als kinderen niet lekker in hun vel zitten of moeite hebben met hun omgeving of situatie, laten zij dat eigenlijk altijd door hun gedrag zien. Zij gaan bijvoorbeeld slecht eten of moeilijk slapen, maken veel ruzie, of worden juist heel stil en teruggetrokken. De oorzaak van het opvallende gedrag kan op verschillende terreinen liggen. De meeste kinderen kunnen je niet in woorden vertellen waar ze mee zitten. Met hun gedrag laten ze wel veel zien.

Mijn doel is om kinderen te laten twinkelen waardoor ze blijer en krachtiger in het leven staan.

Om dat doel te bereiken wordt gebruik gemaakt van Integratieve Kindertherapie of van de Leren Leren Methode.

Integratieve Kindertherapie is een speelse therapie en helpt kinderen, die om verschillende redenen niet lekker in hun vel zitten, in korte tijd weer op weg. Het is een kortdurende therapie, die het kind centraal stelt en niet de behandelwijze. In deze kindertherapie is ieder kind uniek en heeft recht op een behandeling die op zijn situatie en mogelijkheden is gericht.

Twinckel is aangesloten bij het Samenwerkingsverband kinder- en jeugdtherapeuten Utrecht.

Bij Twinckel kan je ook terecht voor advies en training op het gebied van leren. Twinckel helpt kinderen die om welke reden dan ook vastlopen in het onderwijs. Hierbij gaat het niet alleen om wat je leert, maar ook om hoe je het leert.
copyright © 2021 Twinckel