Beelddenken


Wat is beelddenken?

Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Een beelddenker ziet in n oogopslag het geheel. Alle informatie komt gelijktijdig binnen.
Beelddenken is ruimtelijk denken. Daardoor overziet een beelddenker snel het geheel en kan hij vlot een oplossing bedenken. Het onder woorden brengen van die oplossing is alleen lastig.

Waar komt het vandaan?

De term Beelddenken bestaat al ruim tachtig jaar. Het is afkomstig van de Haagse logopediste Maria J. Krabbe. Zij kwam in de jaren '30 met de theorie dat mensen in beelden denken in plaats van in taal.
Haar werk werd voortgezet door Nel Ojemann, Montessori-leerkracht, docent van de eerste cursus tot remedial teacher te Amsterdam, pedagoog en psycholoog aan de Universiteit van Groningen. Zij ontwikkelde een onderzoeksmethode waarmee je de beelddenkende leerling kunt signaleren: Het Wereldspel.

Wat zien mensen die in beelden denken?

Jij ziet alles in n keer.

Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen. Niet in woorden en begrippen. Je denkt dus eigenlijk ruimtelijk, omdat je alles in een keer overziet. Doe je ogen maar eens dicht en denk aan het woord: boom. Wat zie je voor je?

Niet-beelddenkers zien dan vaak de letters B-O-O-M voor zich. Een beelddenker ziet een prachtige boom, met een bruine stam, wuivend in de wind. Beelddenken is dus niet iets raars, maar gewoon een andere manier van denken. Je bent misschien niet zo goed in luisteren, maar je ziet des te meer!

Een stoel blijft een stoel

In je hoofd zie je het beeld, maar je kunt het bijpassende woord niet zo snel vinden. Want bij het woord stoel, zie je de stoel voor je. En of die nu op zijn kop staat, of achterstevoren: het blijft een stoel. Maar als je nu letters en klanken gaat leren, dan krijg je een probleem. Want een b is andersom opeens een d. En op zijn kop zelfs een p! Maar voor jou blijft het een b.

Leren kun je leren

Gelukkig zijn er ontzettend veel tips die je kunnen helpen met het leren op school. Kijk hier maar eens. Of vraag je vader of moeder eens een kijkje te nemen op deze website.

Kinderen die beelddenken

Vaak is het moeilijk te signaleren dat kinderen in beelden denken.
Kinderen die beelddenken, kunnen problemen krijgen op school op het gebied van: taal, rekenen, tekstbegrip, concentratie en werktempo. Ze krijgen op een andere manier de informatie binnen en verwerken dat ook anders dan niet-beelddenkers.
Daar staat tegenover dat beelddenkers inventief zijn: door hun manier van denken kunnen ze dingen snel doorzien en oplossen.
Voorbeeld: Als u een jonge beelddenker het cijfer 4 laat zien en vraagt wat er staat, kunt u als antwoord krijgen: een bootje!

Beelddenkers gebruiken alle zintuigen

Ons onderwijssysteem is verbaal en op volgorde ingesteld. Beelddenkers verwerken de informatie met l hun zintuigen tegelijk: horen, zien, doen, ruiken en voelen. Alleen op deze manier zijn ze in staat een beeld te vormen bij de aangeboden stof. Dit moeten ze dan nog verwerken en onthouden. Dat kost veel tijd.

Het visuele leersysteem

De manier van lesgeven op de basisschool is vaak gericht op een verbale manier van informatie verwerken: de leerkracht vertelt en het kind luistert. Beelddenkers willen liever zien en doen. Daar ligt dus ruimte voor de leerkracht om het beste te halen uit de beelddenkers in de klas! Met een computer of een tablet bijvoorbeeld, kan een beelddenker aan de slag met leermateriaal dat past bij zijn leerstijl.

Een paar algemene kenmerken van jonge beelddenkers:


Bron: www.stichtingbeelddenken.nl


copyright © 2020 Twinckel