Kindertherapie kan helpen bij:
  • Problemen in de omgang met anderen: boosheid, agressief gedrag, liegen, terugtrekken, gebrek aan concentratie, pesten of gepest worden
  • Sociaal of emotionele problemen: weinig zelfvertrouwen, verlegen, somberheid, (faal)angst, verwerken van nare gebeurtenissen; scheiding, ziekte, rouwverwerking
  • Omgaan met bijzondere eigenschappen: hoogbegaafdheid en gevoeligheid, ADHD, autisme
  • Ontwikkelingsproblemen: zindelijkheid, problemen met eten, slaapprobleem, hechtingsprobleem
  • Probleemgewoontes: nagelbijten, duimen, haarplukken, snoepen
  • Lichamelijke klachten: buikpijn, hoofdpijn, eczeem ... zonder medische oorzaak!
  • Of er is iets anders .........

Speels, kortdurend en kindgericht

Integratieve kindertherapie is een speelse therapie voor kinderen, waarbij speelgoed en (rollen)spel gebruikt worden om het kind te helpen zich los te maken van belemmerende gevoelens, gedachten en of probleemgedrag.
Het is een kortdurende therapie (5 - 15 sessies) waarbij het kind centraal staat en niet de behandelwijze.

Kinderen krijgen in de therapie de ruimte en de hulp om hun klacht of hun probleem op eigen unieke wijze op te lossen. In de kindertherapie wordt gezocht naar de juiste wijze van communicatie van het kind. Er wordt gewerkt met spel, rollenspel, creatieve vormen en interventietechnieken. De kindertherapeut kijkt welke aanpak het best werkt bij het kind. Het kind is immers de deskundige over zijn of haar eigen gedachten en gevoelens en weet, kan en doet dit op eigen wijze. Voor kinderen is het fijn als niet alleen de klacht verdwijnt, maar ook het gevoel dat de klacht veroorzaakt.

De kindertherapie is gericht op het opsporen en wegnemen van de oorzaak van de symptomen van het probleem. In deze therapie kan een kind op ongedwongen wijze omgaan met zijn of haar probleem, de zorgen, het verdriet, de boosheid en of angsten. Door zijn of haar eigen wijze van communiceren te gebruiken geeft het kind zichzelf de gelegenheid om te ontspannen, zijn of haar gedachten, gevoelens en wensen te uiten. De kindertherapeut is opgeleid om te begrijpen wat er door het kind gecommuniceerd wordt. Samen met het kind (en de ouders) wordt gezocht naar een oplossing voor het probleem.

De kindertherapie richt zich zowel op de binnenwereld, de gedachtes en gevoelens van een kind als op de buitenwereld: de relaties in het gezin, familie, school en vriendjes. De ouders worden intensief betrokken bij de therapie. In de oudergesprekken wordt besproken hoe de ouders hun kind kunnen helpen en begeleiden. Regelmatig blijkt dat het nuttig is om ook de school te betrekken bij de behandeling van een kind, een observatie en gesprek met de leerkracht is dan mogelijk.

Een belangrijke reden voor de korte duur van de kindertherapie is gelegen in het kind zelf. Bij een kind volgen de levensfasen elkaar heel snel op. Elke nieuwe fase vraagt alle aandacht en energie van een kind. Hoe eerder een kind van de problemen af is, hoe meer het kind zich volledig kan wijden aan de nieuwe levensfase, die daardoor veel gemakkelijker wordt doorlopen.

In het blauwe kader is een rijtje met voorbeelden opgenomen, waarbij kindertherapie kan helpen.

Het verloop van de therapie

Intake gesprek
De eerste sessie is een intakegesprek met de ouders. Je kind zit hier niet bij, waardoor je vrijuit over je kind kan spreken. In dit eerste gesprek bespreken we waar jullie, de ouders, je zorgen over maken bij je kind. De gesprekken met ouders zijn belangrijk, omdat jullie deskundig zijn om te zien wat er aan de aan de hand is. Achter jullie verhaal ligt echter het verhaal van je kind. Daarom volgen na dit intakegesprek vijf sessies van 50 minuten met je kind. Na iedere 5 sessie met je kind volgt er een oudergesprek waarin het verloop van de therapie wordt besproken en hoe de ouders zelf hun kind kunnen helpen.

Sessies met het kind
Samen met je kind onderzoek ik zoveel mogelijk aspecten rondom zijn of haar klacht en de reactie op de klacht. Ik onderzoek hoe je kind met deze klacht om gaat en wat je kind ervan vindt dat het deze klacht heeft. Welke externe en interne hulpbronnen heeft je kind? Wat wil je kind zelf met deze klacht?
Dit onderzoek doe ik terwijl ik aangesluit bij de wijze van communiceren van je kind. Spel of andere creatieve middelen zijn voor je kind een belangrijk middel van communicatie. In spel kan je kind zich uiten en laten zien wat er aan de hand is. Wat een kind laat zien in spel noemen we de binnenkant van het kind. De juiste diagnose wordt gesteld door de observatie van de buitenkant en de informatie van de binnenkant samen te brengen. Samen met je kind (en jullie de ouders) wordt er naar een oplossing van het probleem gezocht.

Oudergesprekken
De ondersteunende rol van ouders is belangrijk in de therapie. Na elke vijf sessies (maar soms al eerder) met je kind volgt er een oudergesprek waarin de voortgang, de ontwikkeling en de hulp voor je kind besproken wordt.

Observatie en gesprek op school
Het komt ook voor dat het juist de school is die klaagt dat er iets is met je kind. Dit kan bijvoorbeeld als je kind herhaaldelijk zijn werk niet af heeft, slecht kan concentreren of vaak erg boos is in de klas. Het kan liggen aan de leerstof die te moeilijk of te makkelijk is voor je kind of iets anders. Als je kind bijvoorbeeld, een machteloos gevoel in de klas ervaart, laat hij of zij dit aan de buitenkant zien door misschien wel boos of stil en teruggetrokken gedrag.
Een observatie en een gesprek op school behoort tot de mogelijkheid en geeft nuttige informatie over het probleem van je kind. Voor je kind en jullie, de ouders is het fijn dat je er niet meer alleen voor staat.

Afronding
De therapie wordt beŽindigd als je kind klaar is. De ervaring heeft me geleerd dat kinderen zelf goed kunnen aangeven wanneer ze voor de laatste keer willen komen.copyright © 2021 Twinckel