Wereldspel

Het wereldspel kan worden ingezet om tijdens een individueel onderzoek te signaleren of een kind in beelden of in taal denkt. Het wereldspel wordt ingezet als non-verbaal instrument. Dat betekent dat het kind er niets bij hoeft te zeggen. Het kind kan vrijuit bouwen, zonder dit verbaal te hoeven ondersteunen of uit te leggen. Het is heel effectief bij niet-talige kinderen (dyslexie, niet Nederlandstalig) of faalangstige kinderen.

Het wereldspel is bedoeld als preventie en oriŽnterend onderzoeksinstrument. De opgedane gegevens dragen bij aan de totstandkoming van een handelingsplan, zowel op leergebied als op het sociaal- emotionele vlak.

Tijdens het spelen met het wereldspel materiaal laten de kinderen zien hoe ze de wereld verkennen, organiseren, tot uitdrukking brengen en integreren.

Het wereldspel bestaat uit houten spelmateriaal, waaronder huizen, mensen, dieren, bomen enz.

Mocht u meer informatie willen ontvangen over het wereldspelmateriaal dan kunt u contact opnemen met Esther Wink.


copyright © 2020 Twinckel